Introduktion till rockbrytande handverktyg

Vi har sett en snabb omvandling i de tekniker med vilka rockbrytande arbete är gjort. För närvarande ligger betoningen på att använda de icke-explosiva och icke-detonerande ämnena. Men användningen av rockbrytande handverktyg finns fortfarande kvar. De behövs för att användas på bestämda platser som i ett hem för en person där de andra teknikerna kan behövas. Denna onlineresurs för dig att hjälpa till i rockbrytande arbete.

Royex-214

Hammerborrning är den vanligaste metoden som används för att borra stenar. Det finns olika verktyg som används för hand för att uppnå rockbrytning. Dessa är:
1. Stång: Det är faktiskt en stålstång som varierar i längd.
2. Rock Pick: Det här verktyget har använts under lång tid. Det är mycket effektivt när det används på bestämda delar av stenarna som sprickor och sprickor.
3. Kil och fjädrar: Återigen är dessa verktyg som används främst för att knäcka berget. Dessa används i grunden för mjuka stenar.
4. Jackhammer: Detta anses vara ett kraftfullt verktyg och kan användas på nästan vilken typ av bergarter som helst. Resultatet beror på hur det drivs. Vanligtvis kan jackhammare hjälpa rockbrytning effektivt.
5. Pickaxe: Detta verktyg används i allmänhet för landskapsarkitektur, cement, beläggning och jordbruk. Pickaxen klarar av att bryta hårda ytor exakt. Detta hjälper till att ta bort objektet på önskad plats.


Rockbrytningsarbeten som behövs i liten skala, säger till exempel för individuella hemkrav, dessa verktyg kan vara mycket praktiska. Du hittar mer information om hur du använder dessa verktyg online.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s